เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2565
2022-05-24 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษา...

อ่านต่อคลิก
Application for Master of Public Health (International Program) 2022 (Round 3) is NOW OPEN !!!
2022-05-12 Admin

????Application for Master of Public Health (Internationa...

อ่านต่อคลิก
Announcement Name list of eligible application for interview examination Master of Public Health (Internatioal Program),The first Semester Year 2022
2022-04-29 admin

Announcement Name list of eligible application for interv...

อ่านต่อคลิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสาธารณสุข (Big Data Analytic in Public Health)
2022-04-28 admin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสา...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบที่ 2)
2022-04-27 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอ...

อ่านต่อคลิก
2022-03-29 admin

Application for Master of Public Health (International Pr...

อ่านต่อคลิก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2022-03-26 admin

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพท...

อ่านต่อคลิก
การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2”
2022-03-21 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นั...

อ่านต่อคลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2022-03-06 admin

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2564 เม...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
2022-02-28 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็...

อ่านต่อคลิก
Call for application Master of Public Health (International Program) 2022
2022-02-18 Admin

Call for application Master of Public Health (Internation...

อ่านต่อคลิก
2022-02-09 admin

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 จำนวน 2...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
2022-01-31 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัด...

อ่านต่อคลิก
ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
2022-01-27 admin

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี แ...

อ่านต่อคลิก
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 "ประเภทบริการ"
2022-01-21 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติค...

อ่านต่อคลิก
อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2565 สาขานักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ
2022-01-19 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กรรณิการ์...

อ่านต่อคลิก
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding for Academic Cooperation)
2022-01-15 ADMIN

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understand...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2021-12-30 ADMIN

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมเรียน วิชา การสร้างเสริมสุขภาพ
2021-12-08 admin

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจ วิชา การสร้างเสริมสุขภาพ หลักส...

อ่านต่อคลิก
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา
2021-11-25 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศขยายระ...

อ่านต่อคลิก
แบบสำรวจเหตุผลของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่
2021-11-24 admin

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม...

อ่านต่อคลิก
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสดับรับฟังการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13กัณฑ์
2021-11-18 admin

ประชาสัมพันธ์ งานบุญ ในโอกาสทำบุญยี่เป็ง วัดนันทาราม อ.เ...

อ่านต่อคลิก
Call for applications for Master of Public Health (International program) in 2022
2021-11-06 admin

Call for applications for Master of Public Health (Intern...

อ่านต่อคลิก
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565
2021-10-30 admin

ประกาศๆๆๆๆ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึ...

อ่านต่อคลิก
รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563
2021-10-27 admin

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับการตรวจป...

อ่านต่อคลิก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย R&D ครั้งที่ 2
2021-10-15 admin

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการหน่...

อ่านต่อคลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างงานต่อเติมขยายอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-30 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชน...

อ่านต่อคลิก
ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบิดา
2021-09-23 admin

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. คณบดี รองคณบดี คณา...

อ่านต่อคลิก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-09-13 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศ เรื่อง ป...

อ่านต่อคลิก
ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC)
2021-09-09 admin

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ Univ...

อ่านต่อคลิก
ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์
2021-09-06 ADMIN

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจ้าง...

อ่านต่อคลิก
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์
2021-09-06 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างต...

อ่านต่อคลิก
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-08-13 admin

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
2021-08-06 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ...

อ่านต่อคลิก
วิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564
2021-07-23 admin

รองศาสตราจาร์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี พร้อมด้วย อาจา...

อ่านต่อคลิก
ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน มช.
2021-07-09 admin

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเล...

อ่านต่อคลิก
ขอแสดงความยินดี ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง คณบดีต่ออีกสมัย
2021-06-28 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี...

อ่านต่อคลิก
โปรแกรม CMU Healthy Break คำนวณปริมาณพลังงานและปริมาณ โซเดียม น้ำตาล และ ไขมัน จากอาหารว่างและเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค
2021-06-24 admin

โปรแกรม CMU Healthy Break เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจา...

อ่านต่อคลิก
งานสัมมนา “COVID-19 The Next Step” นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 30 ปีการศึกษา 2563
2021-06-19 admin

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. งานสัมม...

อ่านต่อคลิก
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบที่ 3)
2021-06-15 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศผู้ได้ร...

อ่านต่อคลิก
งานปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2021-06-10 admin

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...

อ่านต่อคลิก
กิจกรรม “U2T สู้ภัยโควิด” ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2021-05-25 admin

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ หัวหน้าโครงการม...

อ่านต่อคลิก
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)
2021-05-21 admin

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑ...

อ่านต่อคลิก
บรรยายพิเศษแบบออนไลน์ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม โดย คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง และทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทยจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
2021-05-05 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณอเล็...

อ่านต่อคลิก
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 2)
2021-04-30 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการส...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
2021-04-08 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
2021-04-05 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผ...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
2021-03-29 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผ...

อ่านต่อคลิก
ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก
2021-03-12 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรับสมั...

อ่านต่อคลิก
วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
2021-02-24 admin

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดกา...

อ่านต่อคลิก
ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม กระบวนวิชาการฝึกภาคสนามทางสาธารณสุข นศ.รหัส 63
2021-02-20 admin

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธ...

อ่านต่อคลิก
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต: สม.) ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
2021-02-11 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปร...

อ่านต่อคลิก
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
2021-02-11 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...

อ่านต่อคลิก
ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเฝ้าระวังโรคจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล CM- chana
2021-02-09 admin

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จร...

อ่านต่อคลิก
ประชุมหารือการจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ( Intermediate Care)
2021-02-09 admin

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา
2021-01-21 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรับสมัครบ...

อ่านต่อคลิก
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2564
2021-01-13 admin

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะสาธาณสุขศาสตร...

อ่านต่อคลิก
คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเอง ณ ที่พักอาศัยสำหรับผุ้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการไม่พบเชื้อ
2021-01-07 admin

คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเอง ณ ที่พักอาศัยสำหรับผุ้ป่วยเข้าเ...

อ่านต่อคลิก
คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเอง ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย ณ ที่พักอาศัย
2021-01-07 admin

คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเอง ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อสังเก...

อ่านต่อคลิก
แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring)
2021-01-07 admin

แนวทางการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง (self-monitoring)

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564
2020-12-30 admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตร...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2564
2020-12-30 admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรสาธาณสุขศาสตร...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E490015
2020-12-30 admin

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E490017
2020-12-30 admin

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต...

อ่านต่อคลิก
สวัสดีปีใหม่ 2564
2020-12-29 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสวัสดีปีใหม่...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
2020-12-23 admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหา...

อ่านต่อคลิก
ร่วมออกรายการสด เช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่อง 11 พร้อมประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า
2020-12-22 admin

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวั...

อ่านต่อคลิก
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า
2020-12-19 admin

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัย...

อ่านต่อคลิก
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร โทปุรินทร์ รหัส 602232017 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563
2020-12-14 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร โทปุร...

อ่านต่อคลิก
แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2)
2020-12-14 admin

คำแนะนำสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจประวัติเสี่ยง สำหรับพี...

อ่านต่อคลิก
ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร"
2020-12-14 admin

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบ...

อ่านต่อคลิก
สวมหน้ากากอนามัย ปลอดภัยอย่างไรกันนะ
2020-12-14 admin

สวมหน้ากากอนามัย ปลอดภัยอย่างไรกันนะ ด้วยรักและห่วงใย…ใส...

อ่านต่อคลิก
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564
2020-12-14 admin

หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกต...

อ่านต่อคลิก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ร่วมเป็นองค์ปาฐก เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-12-09 afmin

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ส...

อ่านต่อคลิก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรไทย
2020-12-05 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานประก...

อ่านต่อคลิก
งานประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-12-05 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานประ...

อ่านต่อคลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-12-05 admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป...

อ่านต่อคลิก