ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ >> https://cmu.to/EIcL0