ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสดับรับฟังการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13กัณฑ์

ประชาสัมพันธ์ งานบุญ ในโอกาสทำบุญยี่เป็ง วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสดับรับฟังการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13กัณฑ์ จากพระนักเทศก์ชื่อดังแห่งล้านนา เพื่อสร้างกุศลผลบุญเป็นมงคลต่อชีวิต ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา06.00 น.-21.00น. ทาง Facebook live วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์