เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

ประกาศๆๆๆๆ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ภาคพิเศษ - เรียนเสาร์ - อาทิตย์ แบบ 2 วิทยานิพนธ์ และ แบบ 3 การค้นคว้าอิสระ ติตต่อสอบถามได้ที่ - นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า 053-942-518 - หรือ ธุรการคณะ: 053-942-504 เปิดรับสมัคร 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.grad.cmu.ac.th/