ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบิดา

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก