ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่ >> https://cmu.to/cvKUB