ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศร่างขอบเขตงาน TOR โครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่>>https://cmu.to/RrPzj