ขอแสดงความยินดี ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง คณบดีต่ออีกสมัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี ที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ เนื่องในโอกาส ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีต่ออีกสมัย???????? คติประจำใจของอาจารย์ "ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ยกเว้นเราไม่อยากทำ"???????? #PHCMU????