งานปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meeting (Meeting ID : 964-1272-6804)