ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ >>https://cmu.to/F0nrb