ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก สามารถDownload ใบสมัคร >> https://cmu.to/pGDZr