วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดการ ODU และทีมวิจัย ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ ให้ทีมวิจัย รพ.สันป่าตอง ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงพยาบาลสันป่าตอง #PHCMU