ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์