แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2)

คำแนะนำสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจประวัติเสี่ยง สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปในวันเวลาตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ และมีความกังวลต้องการจะตรวจสอบอาการและประวัติเสี่ยงโควิด-19 สามารถคลิ๊กได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ https://cmsdm.net/Self-ScreeningV2/index.php แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2) จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ