กิจกรรมแนะนำโครงการสหสาขาวิชาชีพ (IPE) สำหรับคณะและสถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแนะนำโครงการสหสาขาวิชาชีพ (IPE) สำหรับคณะและสถาบันในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น.ผ่านระบบ Zoom Online Meeting ID: 944 0187 6593