ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบพิเศษ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบพิเศษ) ภาคปกติ (เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/1i1oC