การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/.../1JPOMaxc_j43.../viewform... หรือ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้จาก FB แพทย์ฉุกเฉิน SECSI CMU 1669 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942522 (ในวันและเวลาราชการ)