เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คลิปวีดีโอที่น่าสนใจ
“ รายการสงฆ์ไทยไกลโรค เชียงใหม่โมเดล ”

บทความวิชาการที่น่าสนใจในรอบ 6 เดือน

รวบรวม บทความวิชาการที่น่าสนใจในรอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 "ประเภทบริการ"
2022-01-21 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติค...

อ่านต่อคลิก
อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2565 สาขานักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ
2022-01-19 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กรรณิการ์...

อ่านต่อคลิก
พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding for Academic Cooperation)
2022-01-15 ADMIN

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understand...

อ่านต่อคลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2021-12-30 ADMIN

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่...

อ่านต่อคลิก