เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คลิปวีดีโอที่น่าสนใจ
“ รายการสงฆ์ไทยไกลโรค เชียงใหม่โมเดล ”

บทความวิชาการที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์

รวบรวม บทความวิชาการที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องงานวิจัย R&D การเขียนรายงานความก้าวหน้า และการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์
2021-02-24 admin

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ผู้จัดกา...

อ่านต่อคลิก
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ประเมินคุณค่าทางโภชนการของอาหารว่าง
2021-02-23 admin

โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety: CMU...

อ่านต่อคลิก
ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม กระบวนวิชาการฝึกภาคสนามทางสาธารณสุข นศ.รหัส 63
2021-02-20 admin

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธ...

อ่านต่อคลิก
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต: สม.) ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
2021-02-11 admin

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประ...

อ่านต่อคลิก